Ihu, hing ja vaim

Inimestena ei ole meil ainult füüsiline ihu, vaid ka hing ja vaim.
Oleme justkui kolmekihilised sibulad – ihu on pealmine kiht, hing kui
mõistus, emotsioonid ja tahtmised keskel ning vaim kui Jumala
eluhingus meie sees kõige sügavamal.

Ihu, hing ja vaim on omavahelises sümbioossuhtes. Kui ihu
kannatab, kannatavad ka hing ja vaim. Kui hing kannatab, saab tihti
mõjutatud ka keha ja vaim. Kui vaim kannatab, kaob elujõud ka
meie ihust ja hingest. Samamoodi mõjutavad nad teineteist, kui
kõik on hästi.

Seetõttu on oluline, et me kõigi kolme eest hoolt kannaksime.
Peame hoolitsema oma ihu eest, mis meile kingitusena on siin elus
kasutada antud. Hea tervise juures on meie hing ja vaim samuti
automaatselt tervemad. Hinge saame hellitada hobidega,
unistustega, heade maitsetega, meelelahutusega, jne. Vaim vajab
aga vaimse maailma toitu ning vaimu eest hoolitsemisele ei panda
tihti üldse rõhku.

Inimese vaim on see, kes me igavikuliselt oleme. Vaimu ei saa toita
ei materjaalsete ega hingeliste asjadega. Ainuõige viis oma vaimu
toita, on Jeesuse eeskujul läbi palvetamise ja Jumalaga suhtlemise,
Pühakirja lugemise ja uurimise, Püha Vaimuga täitumise ja juhtimise
otsimise. Ehk siis toidame oma vaimu niiöelda kodumaise
söögilauaga, kust ta algselt pärineb – Jumala juurest.

Vaimu saab, kuid on äärmiselt ohtlik toita ka vaimse toidulauaga,
mis ei pärine Jumalast. Piibel nimetab neid koondnimetusega
ebajumalad ning hoiatab rangelt nende eest – vaimumaailmaga
suhtlemine, new age, budism, hinduism, erinevad maausundid,
astroloogia ja horoskoobid, energeetilised pärlid ja kivid, esoteerika,
kaartide panemised ja lugemised, pendeldamised, jooga, jne. Miks
on tegemist ohtliku toidulauaga? Jumal ise on läbi ajaloo inimesi
rangelt hoiatanud end selliste asjadega sidumise eest. Seda
mitmetel põhjustel.
– Esiteks, kombates piire vaimumaailmas iseseisvalt, ilma Jumalata,
astume üle tema hoiatusest ja teeme endale viga.
– Teiseks, vaimumaailm on reaalne ja üleloomulik, kuid inimeste
teadmised selles osas minimaalsed ning enese kaitseoskused pea
olematud. Tegeledes eelmainitud praktikatega, avame
vaimumaailmale enda sisse niiöelda “ukse”, kust võib läbi tulla
igasuguseid asju – kurjad vaimud, haigused, kibestumine,
andeksandmatus, enesetapumõtted, jne.
– Kolmandaks, me võime teadmatult ära anda kontrolli iseenda
mõtete, emotsioonide ja keha üle. Satume niiöelda nõiaringi, kus
üks asi viib teiseni. Kontrolli endale tagasi saada on pea võimatu,
võimalik üksnes läbi Jeesuse, kes on Kuningate Kuningas ja Loojana
kogu meelevalla omaja nii vaimses kui maises.

Rõõmusõnum on see, et Jumal on kõikvõimas ning läbi Jeesuse
Kristuse on meil võimalik vabaks ja puhtaks saada. Meie osa on vaid
paluda, küsida ja otsida Teda. Kristlastena oleme näinud
üleloomulikult tervenemas ihusid, tunnistanud, kuidas kurvad
hinged saavad taas rõõmsaks ning puruks pekstud vaimud taas
elavaks.

Tervikliku Tervenemise Teenistusel keskendumegi sellele, et
inimese sees võiks tervendatud saada ning terveks jääda nii ihu,
hing kui ka vaim! Seda kõike Jumala väes.

RussiaEstonia