Jumalaga suhte korrastamine

Vaatame hetkeks tagasi Eedeni aiale. Jumal lõi maailma ja kõik
taimed ja loomad, vee ja taeva. Ja see oli hea! Ja Ta lõi ka inimese,

andes talle suure kingituse olla hea peremees kõige loodu üle ning
seejuures Jumala endaga heas suhtes ja osaduses. Ja see oli hea!
Inimene Aadama ja Eeva näol elas täiuslikkuses. Paradiisis. Kõik oli
kõige paremas korras ja kõik oli ideaalne. Inimesel oli kõik olemas
täies külluses, mida ta vajas ja mis kõige olulisem, ta oli
otsesuhtluses Jumalaga.

Süües paradiisiaias hea- ja kurjatundmise puust, kus saatan
langenud inglina oli eksitamas, tegi inimene otsuse astuda üle
Jumala käsust ning sellega pöörata Jumalale selg, uskudes saatana
valet saada Jumalaga sarnaseks, tundmaks head ja kurja. Sellega
astus inimene territooriumile, mis ei olnud tema jaoks. Kuna Jumal
ise ja Eedeni aed olid pühad ja puhtad ning puhas ja must ei kuulu
kokku, tekitasid Aadam ja Eeva sellega lõhe inimese ja Jumala
vahele.

Me kõik oleme patu viirusega nakatunud ja igaüks meist seisab
sama valikuga igapäevaselt silmitsi – kas taotleda Jumala tahet või
käia enda rada. Kahjuks otsustame tihti viimase kasuks. Nii ei saa
me öelda, et Aadam ja Eeva on süüdi kogu inimkonna kannatustes,
vaid igal ühel meist tuleb vaadata ka peeglisse. Igaüks meist on ise
teinud neid otsuseid, mis on isiklikul tasemel löönud kiilu inimese ja
Jumala vahele. Me ise oleme otsustanud Jumalale selja pöörata ning
targemaks pidanud oma enda viise eluks kasutada.

Kas kujutad ette, et keegi, kellega oled olnud väga hea, pöörab
sulle selja ja piltlikult öeldes sülitab sulle näkku, öeldes, et ta ei vaja
sind ja sinu armastust enam. Nii oleme me kõik inimestena Jumalale
teinud, kes on armastav Isa. Mis selle loo juures kõige
hämmastavam on ning kohati ka raskesti hoomatav, on see, et
kuigi olles Jumala vastu kurja teinud, on Ta valmis meid tagasi
võtma enda juurde. Ja kuna must ja määrdunud ei saa koos olla
puhta ja pühaga, andis Ta ka lahenduse, et me võiks taas Temaga
koos olla. See lahendus on aga kõige suurem ohver ja kõige
armastusväärsem tegu kogu inimkonna ajaloos – Jumal ise sündis
Jeesuse Kristuse läbi siia maailma (kolmainsus Isa, Poeg ja Püha
Vaim), elas laitmatut elu ning ohverdas end ristipuu peal kõige
räigema mõrva läbi süütu ohvrina meie pattude eest. Patu palk on
surm e. igavene lahutatus Jumalast. Jeesus sai aga liimiks Jumala

ning inimeste vahele, olles püha ja patuta, kuid surres inimeste
pattude eest.

Jeesuse ristisurm ei ole inimkonna jaoks automaatne lahendus, mis
meid kõiki taevasse viib ning Jumalaga taaskontakti loob. Nii nagu
Eedeni aias oli Aadamal ja Eeval vaba valik, kas nad tahavad jätkata
head elu täiuslikkuses või astuda Jumala seatud käsust üle, nii on
vaba valik antud ka meile. See on meie enda valik, kas me soovime
oma elu elada siin maa peal testperioodina ja taevas jäädavalt koos
Jumalaga või ilma Temata. See on meie valik, kas me soovime vastu
võtta selle mõõtmatult suure kingituse, mis Jeesus Kristus ristil
surres meie eest isiklikul tasemel tegi, või mitte.

Kui sa mõistad, et oled eksinud, tahaksid oma elu korda seada ning
Jumalaga koos teisel tasemel elama hakata, on sul täna see
võimalus olemas. Palveta Jumala poole, kahetse oma patte ning
võta Temalt vastu uus elu. Siin on sulle kirjutatud palve, mis aitab
sind oma otsuse tegemisel Jumala ees ning mida võid siirast
südamest Jumala ees paluda:

Hea Jumal, ma tulen Sinu ette Sinu Poja Jeesuse nimel.
Palun tule minu südamesse ja anna mulle minu patt andeks.
Puhasta mind oma kalli verega. Ma pöördun ära kõigest,
mida ma tean olevat kuri.
Ma palun Sind, ole mu Päästja ja Issand. Palun pane minu
nimi kirja eluraamatusse. Palun täida mind oma armastuse,
rahu, rõõmu ja Püha Vaimuga.
Aitäh Sulle, et sa muudad mu elu ning annad mulle lootuse
ja tuleviku.
Ma tänan, et vastavalt Sinu Sõnale olen nüüd sündinud
Issand Sinu perekonda ja mind hüütakse Jumala lapseks.
Jeesuse Kristuse nimel, aamen!

Kui oled oma elu parima otsuse teinud, on oluline, et sa ei jääks
üksi! Toida iseseisvalt oma vaimu palvetamise ja Piibli lugemisega
(soovitame alustada Uuest Testamendist), kuid kindlasti leia enda
kõrvale ka teisi kristlasi, kes sind sellel uuel põneval teekonnal

toetada saavad! Üksi ei suuda keegi meist püsima jääda, kuid koos
oleme tugevad 🙂
Võta meiega ühendust, et saaksime aidata sul leida koguduse.

 

 

 

 

 

 

RussiaEstonia