Kes on kristlased?

Kristlased on täiesti tavalised inimesed, keda võid märkamatult
kohata ja kellega suhelda tööl, koolis, tänaval, poes, lõbustuspargis
ja muudes kohtades. Tihti isegi imestatakse kristlasi tundma
õppides, et tegemist on täiesti normaalsete inimestega, erinevalt
nende ettekujutustest ja eelarvamustest.

Kristlasi eristab teistest see, et nad on enda südames teinud ühe
sügava ja väga olulise otsuse – vastu võtnud Jumala kutse, mille läbi
on toimunud uuestisünd (Jh 3:1-21), palunud andestust Jumalalt läbi
Jeesuse Kristuse oma patu eest ning otsustanud Teda järgida.
Kristlased ei muutu sellega pühakuteks, küll aga saavad nad
pühadeks (Jumalale eraldatuks, vaimselt terviklikuks) . Ükskõik,
millised on eksimused olnud, kui inimene tunnistab need Jumala ees
üles, palub südamest andeks ning võtab usus Jeesuse Kristuse
vastu oma isikliku Päästjana, saab ta alustada niiöelda puhtalt
lehelt.

On inimesi, kes arvavad, et see on ülekohtune, et Jumal ei võta
arvesse inimeste pattude hulka, kui mõnel on see ehk eriti suur,
ning ta saab puhtaks lihtsalt Jeesusesse uskudes. Tegemist on aga
armuga, kus Jumal, kes ise on kohtunik ja kelle vastu me oleme
eksinud, määrab meile vastavalt meie tegudele õige karistuse, kuid
siis astudes ise Jeesuses Kristuses meie asemele patusurma,
maksab ise ära karistuse hinna.

Jeesus, Jumala Pojana, ohverdas täiesti süüta inimesena end meie
eest ning läbi Tema võib meil olla taas suhe Jumalaga, meie Isaga.
Patt ja süü on lahutav vahesein pühast Jumalast / Elu Allikast. Pattu
tehes muutub inimese süda kõvaks Jumala ja teiste inimeste suhtes.
Tekib lumepalliefekt, mis inimest armastusest järjest aina
kaugemale viib. Piibel ütleb, et Jumal on nõnda maailma
armastanud, et Ta andis oma ainusündinud Poja meie eest, et ükski,
kes Temasse usub, ei saaks hukka, vaid et tal oleks igavene elu.
Jumal on tõeline armastus ning kristlastena usume, et läbi Jeesuse
Kristuse on meie ühendus Jumalaga taastatud.

Kokkuvõtlikult võiks öelda, et kristlased on armu saanud patused,
kes on uuesti sündinud pühadeks Jeesuse Kristuse läbi.

Kristlased taotlevad oma elus Jumala tahte sündimist. Oleme kõik
kogenud kristlastena Jumalat üleloomulikul moel meie palvetele
vastamas ning näinud imesid sündimas – olukordi lahenemas,
haigeid terveks saamas, kurjasid vaime inimestest lahkumas, elusid
muutumas, jne. Olles kogenud sellist suur armu, mida me mitte
kuidagi ise pole välja teeninud, soovime seda parimat
rõõmusõnumit jagada ka teistele. Isekas oleks seda ainult endale
hoida 🙂 Kui vajad abi või oma küsimustele vastuseid, võta julgelt
ühendust!

RussiaEstonia