Kuidas palvetada?

Ei ole olemas kindlat palvetamise viisi. Palvetamine on lahutamatu osa meie
osadusest Jumalaga ja seega oleme vabad kõnelema temaga nii, kuidas soovime.
Jumal ei taha, et me vuristaks tähenduseta fraase – ta tahab kuulda, mis on meie
südames. Samas on paljudel inimestel lihtsam, kui neil on teatud palvemudel või –
skeem.

Jeesus ise on jätnud meile palve eeskujuks Meie-isa-palve:

Meie Isa, kes sa oled taevas,
pühitsetud olgu Sinu nimi!
Sinu riik tulgu,
Sinu tahtmine Sündigu, nagu taevas nõnda ka maa peal!
Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev.
Ja anna meile andeks meie võlad
nagu meiegi andeks anname oma võlgastele.
Ja ära saada meid kiusatusse,
vaid päästa meid ära kurjast,
sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti!
Amen!

Uus Testament õhutab meid palvetama lakkamatult (seisund, kus oled valmis
kuulama ja kõnelema). Selleks, et palvetada, ei pea me viibima mingis teatud
hoones. Me saame palvetada rongis, bussis, autos, jalgrattaga sõites või mööda teed
kõndides, voodis lebades, keskööl – ükskõik, kus me oleme ja ükskõik millal.

Sama tähtis kui üksinda palvetamine, on palvetamine koos teistega. See võib
toimuda väikeses, kahe-kolme-liikmelises grupis. Jeesus ütles: „Tõesti, taas ma ütlen
teile, kui iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, mida nad
iganes paluvad, siis nad saavad selle minu Isa käest, kes on taevas” (Mt 18:19).

RussiaEstonia