Palverätikud

Piiblis Markuse evangeeliumi 16-s peatükis on öeldud nii: „Kuid uskujaid saadavad
sellised tunnustähed: minu nimel ajavad nad välja kurje vaime, räägivad uusi
keeli, tõstavad paljaste kätega üles mürkmadusid, ning kui nad jooksid midagi
surmavat, ei kahjustaks see neid; haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad
terveks.”

Jeesus on meid läkitanud välja Tema nimel tegema üleloomulikke tunnustähti.
„Haiged, kellele nad panevad käed peale, saavad terveks.” Alati ei õnnestu meil
inimestega isiklikult füüsiliselt kohtuda. Palverätikud on siinkohal meie
käepikenduseks. Pannes käed rätiku(te) peale, palvetame, et Jeesuse Kristuse
nimel võiks rätiku saaja terveks saada.

Apostlite tegude raamatust 19ndast peatükist loeme järgmist: „Ja Jumal tegi
iseäralikke vägevaid tegusid Pauluse käte läbi, nii et ka tema naha pealt võetud
higirätikuid ja põllesid viidi haigete peale ja tõved lahkusid neist ning kurjad
vaimud läksid välja.”

Palverätik ei ole midagi maagilist. See on lihtne rätik/salvrätik, mida võib pesta,

kokku lappida, jne. Palverätiku erilisus seisneb usus – usk, millega on haigete eest
palvetatud ning usk, millega rätik vastu võetaks. Peale rätiku kasutamist ei vaja rätik
niiöelda „uut laengut”. Seda võib julgelt korduvkasutada.
Palverätiku saamiseks pöördu kohaliku koguduse poole. Vajadusel vii ise
rätik/salvrätik kogudusse kohale ning lase seda õnnistada. Kui oled ise kristlane, võid
samuti paari kaaskristlasega koos käed rätiku peale panna, palvetada ning palverätik
haigele edasi saata.

 

RussiaEstonia