TTT – Sünnilugu

Tervikliku Tervenemise Teenistus (TTT) sai alguse sellest, et Püha Vaim pani Nõmme Baptistikoguduse pastorile Veikko Võsule südamele: tuleb hakata palvetama inimeste eest, kellele meditsiin enam lootust ei anna. Visioon jäi ootama oma aega, kuni saime sama aasta sügisel Nõmme kogudusena julgustuse teemaga edasi liikuda. Kohe alguses oli selge: ülesanne on nii suur, et ühele kogudusele käib see üle jõu. Teadsime, et tuleb mobiliseerida palju kogudusi eri konfessioonidest.

Alustasime Jumala tahet otsides ja korraldasime esimese teenistuse 2021. aasta jaanuaris. Teenistuse eestvedajaks sai Vaido Palmik. Praeguseks oleme saanud rohkesti tagasisidet selle kohta, et Jumal kasutab seda algatust paljude elude taastamiseks ja tervendamiseks. Usume, et sellest kasvab välja kogu Eesti rahvast raputav liikumine, milles teenib ühiselt kaasa väga palju kogudusi, nii et see tõstab üles Jeesuse nime ja inimesed kogevad Jumala imede puudutust.

Teenistuse nimi viitab sellele, et inimene peab tervenema terviklikult – uueks peab saama nii ihu, hing, kui ka vaim. Kuigi füüsiline tervenemine on selles maailmas oluline, on igavikuliselt siiski tähtsam uuestisünd ja Püha Vaimuga täitumine. Rohkearvuline elav tagasiside on kinnitus sellest, et Püha Vaim puudutab ja taastab selle teenistuse kaudu paljude elusid.

Teenistuse ülesehitus. Tavaliselt alustame ülistusmuusikaga. Seejärel on kaks või kolm lühitunnistust. Eesmärk on rääkida Jumala imedest ja sellest, mida Jeesus on kellegi elus teinud. Tunnistuste kaudu soovime kasvatada abivajajate usku. Umbes 40 minutit pärast teenistuse algust avame telefoniliini. Kuulaja saab kindlale numbrile helistada. Helistajaid teenivad eestpalves kümned palvetiimid. Eestpalvetiimidesse on kaasatud palvetajad eri kogudustest üle Eesti. Samal ajal toimub palve kohapeal, koguduse kõrvalruumides. Eestpalve ajal vahelduvad Püha Vaimu juhtimisel ülistusmuusika ja palved.

Kohapeal on ka palverätikud, mille üle palvetame ning mida inimesed kaasa saavad võtta. Teenistuse otseülekande ajal anname ka sellest võimalusest teada. Julgustame kogudusi, kes oma kirikuhoones teenistust jälgivad, kohapeal sama tegema. Sellekohased tunnistused on toonud Jumalale au ja inimesed on tõeliselt abi saanud.

On võimalus anda edasi salajasi palvesoove, neid võib saata meili teel või kohapeal paberile kirjutada. Keegi kohalolijatest paneb palved kirja või prindib välja. Selliseid palvesoove avalikult ette ei loeta, vaid need pannakse suletuna mingisse anumasse ja nende eest palvetatakse otse-eetris. Pärast salajaste palvesoovide eest palumist lähevad paberilipikud otse tulle, mitte keegi neid ei loe (peale selle ühe inimese, kes meilitsi saabunud palvesoovi välja trükib või üles kirjutab).

Teenistus on reaalajas jälgitav YouTube’is Tervikliku Tervenemise Teenistuse kanalil, samuti kannavad seda otse üle Pildiraadio ja Taevas TV7.

Kutsume kogudusi liituma Tervikliku Tervenemise Teenistuse teenimistööga. Mõni kogudus on otsustanud teenistuse ülekande ajal koguneda oma kirikuhoonesse, kus saab koos kuulata-vaadata tunnistusi ja pidada eestpalveteenistust. See on suurepärane võimalus ka väikestele maakogudustele, kuhu abivajajaid kutsuda. Piisab kahest või kolmest kohapealsest eestpalvetajast, televiisorist, arvutist ja internetiühendusest. Usume, et visioon, mis on alguse saanud Püha Vaimu kõnetusest, on kasvamas üle-eestiliseks teenistuseks. Selle kaudu muutuvad paljude meie kaasmaalaste elud. Au kuulub aga Jumalale!

Täiendav info:

Siret Sepper, TTT projektijuht, siret.sepper@nbk.ee
Vaido Palmik, TTT koordinaator, vaido@tervenemine.ee
Veikko Võsu, NBK pastor, veikko.vosu@nbk.ee